Čo je to ready-made spoločnosť?

Ready-made spoločnosť je predzaložená spoločnosť, ktorá nevykonáva žiadnu činnosť a je vytvorená špeciálne pre účel predaja. V súčasnosti ide o najjednoduchšínajrýchlejší spôsob začatia vlastného podnikania.

Máme pre Vás kľúč…

Vážime si hodnôt, ktoré podnikateľstvo prináša, a preto sa snažíme uľahčiť Vám štart vlastného biznisu a byť Vám spoľahlivým partnerom na ceste podnikaním.

 

Venujeme sa zakladaniu firiem a predaju ready-made spoločností na domácom, ale i zahraničnom trhu. V tejto oblasti poskytujeme komplexnú starostlivosť – účtovníctvo, poradenstvo, virtuálne sídlo, identitu firmy, zmeny v spoločnosti s ohľadom k Vaším individuálnym požiadavkám.

Usilujeme sa maximalizovať prehľadnosť pri poskytovaní služieb tak, aby ste neboli ničím brzdení a mohli čo najskôr realizovať svoje podnikateľské plány a ambície. Súčasťou nášho prístupu je spoľahlivosť a zabezpečenie diskrétnosti, ktorú oceňuje množstvo našich klientov. Dajte svoje nápady do pohybu a vyberte si z ponuky našich predzaložených spoločností!